Personal de conducere

Director

profesor Călinescu - Andrei Ștefana

Director adjunct

profesor Avrămuță Ciprian